Εκτύπωση

 

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της www.arzantiera.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους τους οποίους οφείλετε να διαβάσετε.

Οι αιτήσεις και τα e-mail που αποστέλλετε αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας.
Οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές για την www.arzantiera.gr. και υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές.
Οι πελάτες ενημερώνονται τηλεφωνικά για τυχόν αλλαγή τιμών και διευκρινίσεις επί της παραγγελίας, προ της αποστολής του προϊόντος.
Οι χρωματισμοί και τα σχέδια των απεικονιζόμενων προϊόντων μπορεί να διαφέρουν από αυτά των αποστελλόμενων προϊόντων. Η επιβεβαίωσή τους γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι κατά προσέγγιση, και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την αλλαγή του.
Οι πελάτες κατά την παράδοση της παραγγελίας οφείλουν να ελέγχουν το άθικτο της συσκευασίας. Κατεστραμμένα ή σπασμένα προϊόντα θεωρούνται εκτός εγγύησης, και δεν θα πρέπει να τα παραλαμβάνουν.
Το κόστος μεταφοράς που αναφέρεται στην φόρμα παραγγελίας αποτελεί πρόβλεψη και δεν είναι δεσμευτικό. Η www.arzantiera.gr δραστηριοποιείται μόνο στην πώληση προϊόντων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά τους.
Τα κόστη μεταφορών για αλλαγή, επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων επιβαρύνουν τους πελάτες.
Οι επισκευές ή αντικαταστάσεις των προϊόντων δεν γίνονται στον χώρο του πελάτη εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην εγγύηση του προϊόντος.
Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί την απόδειξη αγοράς των προϊόντων ως αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος και υπολογισμό του χρόνου της εγγύησης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο, εκ της εταιρείας μας, πρόσωπο.
Διατηρούμε το δικαίωμα μη υλοποίησης της παραγγελίας, χωρίς να υποχρεούμαστε στην δημοσιοποίηση των λόγων.